Zorg en onderwijstafel

De Zorg en onderwijstafel is het ontmoetingsplatform voor ontmoetingen tussen de publiek en professionals op het brede terrein van de gezondheidszorg en onderwijs. Door bijwoning van deelnemers, toezichthouders en eventuele bestuurders wordt gestreefd om een goede kennismaking te waarborgen. De bijeenkomsten hebben een zakelijk karakter en worden professioneel ondersteund door de tafelvoorzitter. De zorgtafel wilt hiermee een bijdrage leveren aan de algemene gezondheidsbevordering in de samenleving.

Voor een gerichtere aanpak zijn de volgende tafels vast gesteld: opvoeden, ontwikkeling en welzijn.

Opvoeden
De nadruk ligt op de gesprekken van de inleider. Onder de leiding van de tafelvoorzitter wordt het mogelijk gemaakt om een interactieve houding aan te nemen voor de leden. De inleiders geven inhoudelijke informatie over de opvoeding van kinderen/jongeren in de huidige samenleving, in bredere zin leren leven als mens in deze maatschappij. De tafel is gericht aan ouders, verzorgers en eventuele jonge professionals.

Ontwikkeling
Tijdens de bijeenkomsten hebben de professionals een informatieve inbreng. Deze tafel biedt ondersteuning in o.a. persoonlijke ontwikkeling, sociaal – emotionele ontwikkeling, maatschappelijke ontwikkeling etc. Hierbij worden de deelnemers door professionals ingelicht over bv. inlevingsvermogen, contact met anderen, zelfvertrouwen en weerbaarheid.

Welzijn
Welzijn tafel is bedoeld voor belanghebbenden rond het thema “welzijn”. Dit kan zijn leden die zelf een probleem beleven in het gezondheid of de toekomstige professionals die zichzelf willen ontwikkelen. De leden worden ingelicht over de ontwikkelingen in het welzijnssector en krijgen de eventuele mogelijkheden voorgelegd met betrekking tot het thema. Deze tafel functioneert o.a. om jongere medewerkers of studenten met professionals in contact te brengen.