Over Acacia


ACACIA is een bijzonder bloem die staat voor saamhorigheid en kennis. Wij komen op voor de sociaal-maatschappelijke en culturele belangen van de vrouwen in onze samenleving door ons actief op te stellen als de vrouwenorganisatie. Wij voelen ons verantwoordelijk voor vrouwen die zich willen ontwikkelen en anderen willen motiveren. Door middel van onze activiteiten willen wij bijdragen aan de cohesie van een pluriforme samenleving.

Ons motto is elkaar stimuleren, activeren en motiveren om voor en met elkaar een beter toekomst in de samenleving te creëren.

Stimuleren; Vrouwen stimuleren tot economische, maatschappelijke en politieke participatie. Opdat diversiteit aan gezichtspunten in alle lagen en branches van de samenleving vanzelfsprekend wordt.

Activeren; De kracht en potentie van vrouwen bundelen en ervoor zorgen dat zij het heft in eigen handen nemen en zelf initiatieven ontplooien.

Motiveren; Vrouwen motiveren om meerwaarde te creëren voor de gemeenschap.