Trainingen & Workshops

Stichting Acacia biedt diverse trainingen en workshops aan. Door het aanbieden van deze trainingen en workshops wil Acacia bijdragen aan de professionele, persoonlijke ontwikkeling en deskundigheidsbevordering van de vrijwilligsters en andere geïnteresseerden.