Over Acacia

ACACIA is een bijzonder bloem die staat voor saamhorigheid en kennis. Wij komen op voor de sociaal-maatschappelijke en culturele belangen van de vrouwen in onze samenleving door ons actief op te stellen als de vrouwenorganisatie. Wij voelen ons verantwoordelijk voor vrouwen die zich willen ontwikkelen en anderen willen motiveren. Door middel van onze activiteiten willen wij bijdragen aan de cohesie van een pluriforme samenleving.