In gesprek met & Werkbezoeken

Om kennis en ervaringen op te doen worden diverse werkbezoeken aan lokale bestuurders, landelijke- en internationale parlementariërs en instellingen gebracht. De werkbezoeken dragen bij aan de kennisontwikkeling van de vrijwilligsters en zijn een goede gelegenheid om in gesprek te gaan en contacten te leggen.