Visie

Stichting Acacia is een netwerk voor ambitieuze vrouwen die zich dienstbaar willen maken aan de ontwikkeling van vrouwen op de professionele werkvloer. De stichting wil deze vrouwen stimuleren in hun ontwikkeling, maar ook herkenbaar maken in de maatschappij zodat zij anderen kunnen inspireren en motiveren om meerwaarde te creëren voor de gemeenschap.

Middels verschillende activiteiten zoals netwerkbijeenkomsten, workshops en panelgesprekken worden mogelijkheden gecreëerd om vrouwen hun sterken punten, talenten en ervaringen met elkaar te delen.

Hierbij gelooft Acacia in de kracht van diversiteit. De stichting streeft naar meer diversiteit in alle lagen van de samenleving. En dat diversiteit aan gezichtspunten een vanzelfsprekend goed wordt.