Doelstellingen

Stichting Acacia zet zich in voor het versterken van de vrouw en vergroten van economische, sociaal-maatschappelijke en politieke participatie van vrouwen.

De doelstellingen op een rijtje:
–       Bewustwording en activeren van de bestaande kwaliteiten en talenten van de vrouwen
–       Persoonlijke ontwikkeling van de vrouwen stimuleren
–       Ruimte creëren in de verdere ontwikkeling van de vrouwen
–       Betrokkenheid van de vrouwen in de samenleving bevorderen
–       Samenbrengen van vrouwen van verschillende culturen door nadruk te leggen op de gemeenschappelijke overeenkomsten en belangen.

Hoe gaan we die doelstellingen bereiken?
Stichting Acacia organiseert bijeenkomsten met betrekking tot actuele sociaal-maatschappelijke kwesties waarin we op zoek gaan naar het vrouwelijk perspectief. We nodigen hiervoor diverse experts en rolmodellen uit die een veelheid aan meningen en perspectieven vertegenwoordigen. Door het stellen van de juiste  vragen komen we tot een zorgvuldiger analyse van complexe maatschappelijke kwesties.
Tijdens de programma’s wordt volop ruimte geboden om van gedachten te wisselen, kennis te delen, netwerken te verbreden en verbindingen te leggen.