Maandagavond 22 september jl. organiseerde Platform ZijN haar eerste expertmeeting. De titel van de avond was Reiken naar de top in een inclusieve samenleving.

De sjieke Vrijburgzaal met uitzicht op de Keizersgracht was vol met genodigden, iedereen expert vanuit zijn eigen invalshoek. Tweede Kamerleden, raadsleden, gemeenteambtenaren, adviseurs diversiteit, wetenschappers, multi-etnisch talent en ondernemers gingen met elkaar aan de slag. Speciaal gevraagd als inspirator trapte Agnes Jongerius (Europarlementarier en ex-vakbondsbestuurder)  de avond af met een inspirational talk. Ook de nieuwe wethouder Onderwijs en Diversiteit Simone Kukenheim was aanwezig als toehoorder.

Het doel van de avond was om in een inspirerende omgeving met gelijkgestemden te zoeken naar oplossingen voor een sociaal maatschappelijk vraagstuk. In deze context vond er verdieping en ontmoeting plaats die veel in gang heeft gezet.

Het vraagstuk op deze avond was zeker complex. Het ging over reiken naar de top. Hoe kunnen vrouwen de top bereiken, en hoe zit het met multi-etnische vrouwen? Hebben we diversiteitsbeleid nodig, of komt diversiteit in organisaties vanzelf wel goed? Termen als talenten herkennen, old boys network, vrouwen motiveer elkaar en vele andere tips en tops passeerden de revue.

Onder leiding van Shanti Tuinstra en Kirsten van den Hul, de moderators werden de inmiddels 3 gevormde groepen door een strak geplande brainstormsessie geleid.

De gedroomde samenleving
De eerste fase van de brainstorm ging over het vormen van een beeld over de gedroomde samenleving. Hoe ziet de ideale multiculturele arbeidsmarkt eruit? Zo luidde de vraag aan iedereen die aan tafel zat. Er werden geeltjes beschreven, geplakt en geclusterd. Uiteindelijk is er een top  aan oplossingen geformuleerd die in de ideale arbeidsmarkt werkelijkheid zijn geworden.

Top 1:
In de ideale samenleving is herkennen van divers talent vanzelfsprekend. Organisaties zijn in staat om divers talent te herkennen.

Top 2:
In de ideale samenleving zijn werkgevers en werknemers niet bang voor ”de ander”

Top 3:
In de ideale samenleving is het ”leren van diversiteit” een basishouding.

Het doel van de avond was natuurlijk nog steeds om oplossingsgericht te zijn en met concrete ideeën en met een lijst van wie wat gaan doen naar huis te kunnen gaan. En dus ging de tweede fase over het verder denken over de top 3. Hoe gaan we deze doelen bereiken, welke stappen moeten we daartoe nemen? En wie moet wat gaan doen?

Een mooie lijstje aan stept to take from now op.

  • Investeer in rolmodellen en mentorprojecten
  • Er is een wereld te winnen in het bewust maken van werknemers en werkgevers
  • Creëer kritische massa
  • Denk aan slimme verbindingen, bijvoorbeeld tussen generaties
  • Overtuig organisaties dat diversiteit in een organisatie een sterkere business case oplevert

Na de brainstorm werd Agnes gevraagd wat zij mee zou nemen naar Brussel. Waarop Agnes de vraag omdraaide en zei: wat willen jullie dat ik mee neem naar Brussel, of wat willen jullie verder dat ik voor jullie doe? Daarmee opende zij de vloer voor ideeën en nog te ontwerpen ideeën waarin niet alleen zij, maar ook alle andere genodigden hun steentje kunnen en willen bijdragen

De ideale samenleving is een lerende samenleving!