Missie

Stichting Acacia wil door het verbinden en beïnvloeden van relevante partijen de positie van de vrouw versterken.