Raadslid Carmen Hunger maakte tijdens een high tea kennis met De Acacia, een stichting die zich vooral richt op hoogopgeleide en geëmancipeerde vrouwen met een Turkse achtergrond. Het liberalisme bleek er stevig wortel te hebben geschoten.

Hunger hield een inleiding over vrouwen in de politiek en het liberalisme. Dat leidde tot een levendig gesprek over onder meer ondernemerschap, autonomie en individuele verantwoordelijkheden.

‘Deze vrouwen hechten zeer aan vrijheid en eigen verantwoordelijkheid’, zegt Hunger.

Ze noemt als voorbeeld een vrouw die een aantal jaren geleden een kindercentrum is begonnen: ‘Dapper, want de markt is in Deventer voor een groot deel in handen van grote spelers als Raster. Ze onderscheidt zich doordat ouders en kind centraal staan. De openingstijden van het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang zijn aangepast aan de werktijden van ouders. Die hoeven daardoor niet compleet gestressed en in een race tegen de klok hun kind op te halen. Ook biedt het centrum desgewenst de kinderen een warme maaltijd aan, en wordt over opvang in het weekend meegedacht. De creativiteit in het creëren van een eigen markt voor het eigen bedrijf is wel de kern van haar succes. En zo waren er nog meer voorbeelden.’

‘Netwerken, eigen verantwoordelijkheid, initiatief, keuzevrijheid, gelijkwaardigheid en daadkracht waren de kernbegrippen. Ik voelde me dan ook als liberaal erg snel thuis en kijk met een tevreden gevoel terug op een leuke en geanimeerde middag in aangenaam gezelschap.’