Op 4 februari jl. heeft Stichting Acacia een bijeenkomst georganiseerd met pedagoog Adem Günes over opvoeding. De avond trok veel bezoekers, onder wie veel ouders. De opvoeding van kinderen tussen 0-6 jaar werd behandeld. Vooral de hechting van het kind met de ouder stond centraal.

De heer Günes benadrukte dat hechting de eerste levensjaren van groot belang is en dit de basis is voor het uitgroeien tot een psychisch gezonde volwassene. Fysiek contact en adequaat en consequent gedrag betekent dat de angst bij het kind afneemt en de hechting gezond verloopt.

Er waren veel vragen vanuit de zaal. Het was te merken dat er behoefte was om de eigen problemen die ouders tegenkwamen bij opvoeding te bespreken. Voorafgaand aan de bijeenkomst hebben een aantal ouders de gelegenheid gekregen om individueel een gesprek met Adem Gunes aan te gaan.

ademAdem Günes is een Turkse pedagoog, die zijn opleiding aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam heeft afgerond. Na jaren in Europa te hebben gewoond en gewerkt, is hij in 2008 geremigreerd naar Turkije. Daar is hij momenteel docent aan de Fatih Universiteit in Istanbul. Ook schrijft hij wekelijks een column voor het tijdschrift Aksiyon en heeft een eigen radioprogramma. Adem Günes heeft meerdere boeken over opvoeding geschreven die in het Turks en Engels zijn uitgebracht.